Tijdsmeting verpleegkundigen

De studie gebeurt in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België (AUVB-UGIB-AKVB).
Dit is een VZW met als doel de beoefenaars van de verpleegkunde te verenigen en de belangen van de sector te vertegenwoordigen en te verdedigen.

Maak jij mee het verschil?

U hebt reeds ingeschreven?
Waarom dit onderzoek?

Ons zorgsysteem is continu in verandering en staat voor enorme uitdagingen. De zorg wordt complexer, zorgvragers verouderen en worden vaker gekenmerkt door multi- en chronische pathologie. De zorgvragers nemen steeds actiever hun rol in zorg op, al dan niet samen met hun naasten. De vermaatschappelijking van de zorg is een feit: verlaging van de hospitalisatieduur, verhoogde belangstelling voor thuiszorg, betere toegankelijkheid van informatie, kennis en vorming/opleiding,...

In 2017 heeft de AUVB een surveybevraging uitgevoerd om de werkdruk en de werklast in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de Belgische verpleegkundigen tevreden zijn met hun job en positief naar de toekomst kijken. Anderzijds duidt de bevraging ook op een zeer hoge werkdruk en geven de verpleegkundigen aan dat hun werkplaats in het algemeen onderbezet is, met gevolgen voor de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid.