Doel en uitkomst van het onderzoek

Deze bevraging wil dieper ingaan op de aspecten van werkdruk en werklast door een beeld te krijgen van de tijdsbesteding van verpleegkundigen, tijdens en buiten hun werk, en de context waarbinnen het werk plaatsvindt (objectief en subjectief).

Na analyse zullen de gegevens gepresenteerd worden aan alle verpleegkundigen, directies, politici,... Ze zullen gebruikt worden om beleidsaanbevelingen te formuleren. Beschrijvende vragen zijn ondermeer: Welke werkpatronen typeert het beroep van verpleegkundige. Hoe ervaren verpleegkundigen hun beroep? Welke werktaken maken deel uit van het beroep? Vervolgens gaan we ook in op beleidsrelevante vragen zoals: Waar liggen de knelpunten? Welke initiatieven zijn er nodig voor de groep van verpleegkundigen? Zowel binnen de discussie van het terugdringen van personeelstekorten als om de work-live balans te optimaliseren.

Wie ondersteunt het onderzoek?

De organisatie van de studie berust bij een werkgroep met vertegenwoordigers van AUVB, UA en FNRS. De onderzoeksgroep TOR van de VUB staat in voor de dataverzameling via het gebruik van de MOTUS-software (www.motusresearch.io).
Het onderzoek wordt opgevolgd door een Stakeholders Group (Stakeholders Advisory Board - SAB.be) en bestaat dus uit 11 (10 +1 Duitstalige) afgevaardigden. SAB.be staat in voor het faciliteren van de contacten met de verpleegkundigen. Ondermeer door het verspreiden van de link www.timetocare.be via hun contacten/netwerk (sociale media, website ....) van verpleegkundigen, tijdens en buiten hun werk, en de context waarbinnen het werk plaatsvindt (objectief en subjectief).

Na analyse zullen de gegevens gepresenteerd worden aan alle verpleegkundigen, directies, politici,... Ze zullen gebruikt worden om beleidsaanbevelingen te formuleren. Beschrijvende vragen zijn ondermeer: Welke werkpatronen typeert het beroep van verpleegkundige. Hoe ervaren verpleegkundigen hun beroep? Welke werktaken maken deel uit van het beroep? Vervolgens gaan we ook in op beleidsrelevante vragen zoals: Waar liggen de knelpunten? Welke initiatieven zijn er nodig voor de groep van verpleegkundigen? Zowel binnen de discussie van het terugdringen van personeelstekorten als om de work-live balans te optimaliseren.

Een onderzoek in verschillende fasen

Zodra je bent ingeschreven kan je starten met het invullen van een voorvragenlijst. Je zal ook een e-mail ontvangen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor verdere deelname.

Centraal in het onderzoek staat een tijdsregistratie van 7 dagen. De registratie zelf duurt ongeveer 15 minuten per dag. Na het onderzoek volgt er nog een korte bevraging.

Het onderzoek loopt van februari tot juni 2019.

Een trail-out bij 5 verschillende settings

In eerste fase worden 5 groepen van verpleegkundigen uitgenodigd om deel te nemen aan de studie:

  1. De thuisverpleging
  2. De woonzorgcentra
  3. De geriatrische afdelingen van alle erkende ziekenhuizen
  4. De chirurgische afdelingen van alle erkende ziekenhuizen
  5. De internistische afdelingen van alle erkende ziekenhuizen

Studenten of zorgverleners in opleiding maken geen deel uit van de doelgroep.

Na dit onderzoek wordt de opzet geëvalueerd om het onderzoek uit te breiden naar andere groepen van verpleegkundigen.

Wie kan mijn antwoorden zien?

De onderzoeksgroep TOR maakt gebruik van de MOTUS-software en werd door de onderzoeksgroep zelf ontwikkeld. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen op een server in eigen beheer. De onderzoeksgroep waakt over uw privacy en zal geen persoonlijke informatie delen met anderen. De uiteindelijke databanken bevatten geen persoonlijke (contact)informatie. Er is dus geen koppeling mogelijk tussen de antwoorden en de persoon die de antwoorden geeft. De resultaten van het onderzoek zullen alleen in tabellen en gegroepeerd worden verspreid.

Waarom hebben jullie mijn contactgegevens nodig?

Je contactgegevens worden enkel gebruikt om je binnen het kader van dit onderzoek te kunnen contacteren. Bijvoorbeeld om een nieuw wachtwoord, herinneringsberichten voor het invullen van je tijdsbesteding, enz. toe te sturen.